Generator  

Generátor pulzů pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii...

Více

Cavo

Nejvhodnější aplikátor k léčbě onemocnění kloubů, krční páteře...

Více

Casso

Největší z aplikátorů typu "lůžko", určený k celotělové regeneraci...

Více

Manic

Malý aplikátor určený k cílené aplikaci - např. uši, zuby, krční páteř...

Více

Piego

Nejmenší aplikátor, který však generuje nejsilnější magnetické pole...

Více

magnetoterapie v praxi

UKÁZKA Z APLIKACE A VYUŽITÍ MAGNETOTERAPEUTICKÝCH PŘÍSTROJŮ ZNAČKY RENAISSANCE V REHABILTAČNÍM A DOLÉČOVACÍM ODDĚLENÍ NEMOCNICE U SV. ANNY...

 Primář MUDr.Blanka Petřeková

Vyjádření primářky MUDr. Blanky Petřekové k pulzní magnetoterapii, Léčebna dlouhodobě nemocných, Nemocnice Milosrdných bratří v Brně...

Více


magnetoterapie

Euromag patří k průkopníkům pulzní magnetoterapie u nás i ve světě. Značka Renaissance® je v současnosti kvalitou zpracování, designem, vysokou technologickou úrovní i cenovou politikou jedním z leadrů v produkci a prodeji magnetoterapeutických přístrojů. Přinášíme Vám tuto léčebnou a relaxační metodu z lékařských a rehabilitačních ordinací do pohodlí domácí péče... Více